Optilook Gemert

Gecertificeerd audicien en onderdeel van Hoorprofs

Heel gewoon
gehoorbescherming
van Optilook

Sluit

Voorkomen is beter dan …

We hebben allemaal wel eens te maken met geluidshinder en -overlast.

We hebben helaas steeds meer klanten die op jongere leeftijd al een gehoorbeschadiging hebben opgelopen. Een beschadiging die vrijwel altijd blijvend is. Dat wil zeggen dat ze de rest van hun leven met een hoortoestel hun gehoor zullen moeten blijven corrigeren.

De oorzaken van die beschadiging zijn heel divers. Vaak is het een langdurige of veelvuldige blootstelling aan veel decibellen, zoals op een concert of festival. Vaak ook zijn het motorrijders, die jarenlang met open help en suizende oren hebben rondgereden. Of mensen die met zwaar materieel hebben gewerkt.

Wij zien de consequenties. Daarom ook dat we ons sterk maken voor het beschermen van je gehoor. Daar zijn tegenwoordig heel veel en heel simpele oplossingen en hulpmiddelen voor, die niet eens duur zijn. Neem het van ons als ervaringsdeskundige aan: zorg dat je je gehoor beschermt. Voordat het te laat is …